Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Şirketlerin beş büyeme aşaması

Her şirket aynı büyüme evrelerinden geçer ve bundan kaçış yoktur. Büyüme oyununun akıllıca oynanması gerekir. Beş büyüme evresinin olduğunu ve şirketinizin hangi evrede olduğunu biliyorsanız, avantajlı bir başlangıç yapmış olursunuz.

İçinde bulunduğunuz büyüme evresini ciro değil çalışan sayısı belirler.

Çalışan sayısı, büyüme aşamalarını bölmede en belirleyici faktördür. Bu, istihdam edilen ve işe alınan tüm çalışanları ilgilendirmektedir. Diğer tüm yönler, çalışan sayısı ile birlikte büyür. Dış pazar yöneliminin önemi, iç organizasyon, kültür, süreçler ve sistemler, nakit akışı, yönetim ekibi ve girişimcinin rolü gibi konuları düşünmekte fayda var.

Daha fazla çalışanla, karmaşıklık ve bununla birlikte koordinasyon ihtiyacı artar. Bu koordinasyon organize edilmelidir ve bu organizasyon derecesi büyüme evresini belirler. Çalışan sayısı ile ciro arasında elbette bir ilişki vardır. Her endüstrinin bir ölçütü vardır: çalışan başına ciro. Bu aynı zamanda, büyüme aşamalarını tahmin etmek için oldukça güvenilir bir gösterge olarak geliri kullanmanıza da olanak tanır.

Şirketlerin 5 büyüme evresi

Aşağıda beş büyüme evresi hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca çalışan sayısı da belirtilmiştir. Bunlar, bir girişimci tarafından yönetilen bir ticari hizmetler şirketinin çalışan sayısıdır ve bu rakamlar bazen biraz daha yüksek olabilir:

1. Evre: Başlangıç evresi ( the startup phase), < 8 çalışan

İlk büyüme evresi öncü evresidir. Girişimci bir kooperatifin ustabaşıdır. Bol yaratıcılık ve enerji vardır. Temel amaç ürün, pazar ve konumlandırma için net bir strateji seçimine ulaşmaktır. Piyasa doğrulaması bu aşamadaki en yüksek hedeftir.

2. Evre: Hız treni evresi (rollercoaster phase), 8-25 çalışan

İkinci büyüme evresi ise organizasyon evresidir. 8 kişiden başlayarak yönetim süreçleri geliştirilmelidir. Girişimci giderek daha fazla yönetici olur ve çoğu zaman farklı şapkalar, roller ve ilgi alanları ile mücadele eder. Fonksiyonel sorumluluklar (İK/Pazarlama/Satış/Operasyonlar) genellikle girişimcinin yardımcı işlevleri veya bir çalışanın görevinin bir parçasıdır. Organizasyonların ölçeklenebilir hale getirilmesi (arka ofis, ürün vb.), esneklik kaybı olmadan yıllık planlar yapılması ve yapılanma dikkat edilmesi gereken noktalardır.

3. Evre: Ergenlik evresi (adolescent phase), 25 – 50 çalışan

Üçüncü büyüme evresi yönetim evresidir. Bu aşamadan itibaren, belirli fonksiyonel alanlarda profesyonelleri işe almak için artan bir bütçe vardır. Bu genellikle girişimcinin zamanına mal olur. Bu en zor aşamadır. Büyüme nakit para çeker, yeni insanlar çok fazla marja mal olur ve karmaşıklık ve koordinasyon sorunları yaratır. İnsanlar genellikle başlangıçtan daha fazla memnuniyetsizdir ve kurum kültürü baskı altındadır. ‘İkinci’ bir kişiyi işe almak, Yönetim Takımının ilk versiyonu genellikle iyi tercihlerdir.

4. Evre: Ölçek büyütme evresi (scale-up phase), 50 – 150 çalışan

Dördüncü büyüme evresi yetkilendirme evresidir. Bu aşamadan itibaren, girişimcinin genellikle işleyen bir yönetim ekibi vardır. Daha fazla zamanı olur ve gerçekten önemli şeylere yeniden odaklanabilir. Tuzaklardan biri, girişimcinin operasyonel yönetim görevlerine çok fazla müdahale etmeye devam etmesidir. Girişimci ‘önderlik etmelidir’, bu nedenle her şeyden önce Yönetim Takımının ve tüm şirketin ana hedefe odaklanmaya devam etmesini sağlamalıdır. CEO’nun daha sık ‘dışarıya’ çıkması genellikle iyidir.

5. Evre: Akış evresi (the flow phase), > 150 çalışan

Beşinci büyüme evresi standardizasyon evresidir. Büyüme için en uygun aşama budur. Çeşitli yönetim üyelerinden daha fazla odaklanma ve koordinasyon gerekmektedir. Bürokrasinin daha fazla olması için iyi bir şans vardır. Yöneticiler giderek artan bir şekilde liderler haline gelmelidir. Bu aşamadaki tek amaç akışta kalmaktır.